هتل سورن داری حدود یکصد اتاق و سوئیت میباشد. اتاق ها شامل اتاق های لاکچری و معمولی و سوئیت ها شامل سوئیت های لاکچری-سنتی-جنگل و معمولی میباشند.