رستوران هتل سورن یکی از شیک ترین رستورانهای استان خوزستان میباشد.