اتاق نمک هتل سورن با طراحی منحصر بفرد و استفاده از بلوک ها و کریستالهای نمک محلی برای آرامش میهمانان میباشد.